Ouderkracht

Gezondheid, (licht) verstandelijke beperking, opgroeien en opvoeden

Doel en verwacht resultaat

Ouders zijn versterkt in hun opvoedingsvaardigheden om het gedrag van hun kind dat zij als problematisch ervaren effectief bij te sturen of te veranderen. Ouders hebben minder opvoedingsstress en hebben meer grip op het specifieke gedrag van hun kind.

Beschrijving

Ouderkracht is bedoeld voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-21 jaar die kampen met opvoedingsvraagstukken en opvoedingsproblemen, die met beperkte ondersteuning opgelost kunnen worden. Ouderkracht is een mediatietraining waarbij ouders worden versterkt in effectieve opvoedingsvaardigheden om het gedrag van het kind te veranderen.

Uitgevoerd door

Professionals van welzijnsorganisaties en (lichte) jeugdhulpaanbieders (lichte hulp en ondersteuning)

Betrokken partners

Verwijzers (scholen, huisarts, MEE (bij LVB))

Specifiek gericht op

Goed functionerende gezinnen

Ook geschikt voor

LVB-ouders

Duur en intensiteit

Vijf bijeenkomsten van 1 uur (met uitloop van twee bijeenkomsten voor LVB-ouders)

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals
  • Organisatorische randvoorwaarden zijn geregeld
  • Aanstellen aandachtsfunctionaris binnen de organisatie

Deze interventie wordt verzorgd door Stichting Leren en Leven

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut