Cursus Vrouw en Gezondheid

Opgroeien en opvoeden, seksuele ontwikkeling

Doel en verwacht resultaat

Het informeren van kwetsbare allochtine vrouwen, zoals vluchtelingen en nieuwkomers, over een aantal gezondheidsgerelateerde onderwerpen en uitleg geven over (vrouwen-)grondrechten in Nederland. Vrouwen hebben na de cursus meer kennis over het eigen lichaam/de vrouwelijke anatomie en gezondheidsklachten, het voorkomen van gezondheidsklachten, de nadelige gevolgen van vrouwelijke genitale verminking en waar je terecht kunt met vragen over zorg na vgv. Ook weten de vrouwen dat lichamelijk en psychisch geweld zoals dwang, intimidatie en afpersing in Nederland strafbaar is, dat ze hulp kunnen vragen via Veilig Thuis en bij welke zorgvoorzieningen ze terecht kunnen in Nederland.

Beschrijving

De cursus Vrouw en Gezondheid is ontwikkeld voor vluchtelingen en migranten, veelal nieuwkomers en asielzoekers. Aanleiding is het voorkomen van vrouwelijke genitale verminking.

Uitgevoerd door

Gezondheidsvoorlichter van de GGD, onderdeel vgv door gezondheidsvoorlichter en/of door een sleutelpersoon die getraind is door Pharos in samenwerking met FSAN

Betrokken partners

Lokale zelforganisaties van nieuwkomers en vluchtelingen, beleidsmedewerkers gemeenten, COA-medewerkers, medewerkers gezondsheidscentrum Asielzoekers/GCA

Specifiek gericht op

Kwetsbare vluchtelingen en migranten, veelal nieuwkomers en asielzoekers

Duur en intensiteit

Minimaal vier bijeenkomsten van 3 uur

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Juiste opleiding en attitude van de gezondheidsvoorlichter (o.a. door Pharos en FSAN getraind en in staat cultuurverschillen te overbruggen)
  • Beschikbaarheid van ruimte, laptop, beamer en indien nodig tolk
  • Creëren van een vertrouwde omgeving
  • Aandacht voor de vrouwen die hun klachten niet in de groep willen bespreken maar bijvoorbeeld na afloop van de les
  • Goede doorverwijzingsmogelijkheden voor de vrouwen indien nodig

Deze interventie wordt verzorgd door GGD Hart voor Brabant

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven van het RIVM