Overbruggingsplan (voor kinderen met overgewicht)

Gezondheid, opgroeien en opvoeden

Doel en verwacht resultaat

Het voorkomen van een verdere gewichtstoename in vergelijking met de lengtetoename door groei, na signalering van overgewicht, zoals beschreven in de Richtlijn Overgewicht voor de JGZ. Overgewicht wordt teruggedrongen en obesitas wordt voorkomen.

Beschrijving

Het Overbruggingsplan is een interventie voor de jeugdgezondheidszorg om kinderen met overgewicht en hun ouders te ondersteunen bij het verbeteren van hun leefstijl, om verdere gewichtstoename van het kind in vergelijking met de lengtetoename te voorkomen.

Uitgevoerd door

Professionals in de jeugdgezonheidszorg

Betrokken partners

Huisartsen

Duur en intensiteit

Begeleiding in maximaal vier consulten

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals
  • Opname anamneselijst overgewicht in elektronisch dossier JGZ
  • Stimuleren van doorontwikkeling naar evidence based interventieplan
  • Fysieke, sociale en economische omgeving die stimuleert tot bewegen (taak lokale en rijksoverheid)

Deze interventie wordt verzorgd door Kenniscentrum Overgewicht, VU Medisch Centrum, EMGO-Instituut

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven van het RIVM