Signs of Safety

(Huiselijk) geweld en kindermishandeling, opgroeien en opvoeden

Doel en verwacht resultaat

Het creëren van een veilige (opvoed)situatie voor het kind, waarbij duidelijk is welk concreet gedrag van ouders en netwerk nodig is om het kind te beschermen tegen het dreigend gevaar, als er niets aan de situatie verandert.

Beschrijving

Signs of Safety is een oplossingsgerichte benadering gericht op het creëren van veiligheid voor kinderen in situaties waar sprake is van (een vermoeden van) kindermishandeling. In alle fasen van het traject is er een partnerschap met het gezin en de direct betrokkenen. Onderdeel van de aanpak is het organiseren van een netwerkbijeenkomst, het opstellen van een veiligheidsplan samen met het gezin en alle betrokkenen, en het toezien op naleven van de afspraken door professionals en netwerk.

Uitgevoerd door

HBO-geschoole professionals in het brede jeugdhulpdomein

Betrokken partners

Alle organisaties die betrokken zijn bij het gezin en het sociale netwerk van het gezin

Specifiek gericht op

Gezinnen met vermoeden van of gesignaleerde kindermishandeling

Duur en intensiteit

Organiseren van en ondersteunen bij een netwerkbijeenkomst, opstellen van een veiligheidsplan en toezien op naleving van de afspraken uit het veiligheidsplan

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Inbedden en borgen in alle lagen van de organisatie
  • Betrekken van alle relevante netwerkpartners rondom het gezin
  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals

Deze interventie wordt verzorgd door Resolutions Consultancy

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve sociale interventies van Movisie