Smakelijke Eters

Gezondheid, lage SES, opgroeien en opvoeden

Doel en verwacht resultaat

Het bevorderen van de smaakontwikkeling van jonge kinderen (6 maanden tot 4 jaar). Ouders hebben meer kennis over wat een gezond eetpatroon bij hun kinderen inhoudt, ouders zijn zich bewust van het belang van smaakontwikkeling en de rol die zij daarin zelf kunnen spelen. Ook zijn de opvoedcompetenties met betrekking tot smaakontwikkeling van ouders versterkt.

Beschrijving

De workshop 'Smakelijke eters' is een eenmalige 2 uur durende praktische workshop voor ouders, waarin de smaakontwikkeling van kinderen centraal staat. Tijdens de workshop ervaren ouders zelf wat een kind meemaakt als het iets nieuws moet leren eten. Discussie tussen ouders over eetgedrag wordt zo op gang gebracht en ouders wisselen tips en adviezen uit.

Uitgevoerd door

Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, voorscholen, bibliotheken, jeugdgezondheidszorg, buurthuizen

Ook geschikt voor

Achterstandskinderen, kansarme en lage SES gezinnen, migranten

Duur en intensiteit

Workshop van 2 uur

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Gebruik geschikte materialen (ingekochte producten voor de smaakproeven), locatie en apparatuur

Deze interventie wordt verzorgd door Stichting Voedingscentrum Nederland

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven van het RIVM