Stevig Ouderschap

(Huiselijk) geweld en kindermishandeling, gezondheid, opgroeien en opvoeden

Doel en verwacht resultaat

Het voorkomen van ernstige opvoedingsproblemen, waaronder kindermishandeling. Dit doel wordt bereikt door verbetering, versterking en vergroting van ouderschaps- en opvoedkennis, - inzicht, - vaardigheden, - attitudes, zelfvertrouwen, stress-hantering en sociale steun.

Beschrijving

Stevig Ouderschap geeft gezinnen met een minder makkelijke start een steuntje in de rug. Met circa vier prenatale en zes tot tien postnatale huisbezoeken (tot de kinderleeftijd van 2 jaar) van een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige worden ouders geholpen hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid te vergroten en hun sociale netwerk te versterken. De methode gaat uit van eigen kracht, eigen behoeften en eigen invulling.

Uitgevoerd door

Jeugdverpleegkundigen in de jeugdgezondheidszorg

Ook geschikt voor

Ouders met meervoudige problematiek

Duur en intensiteit

In te vullen selectievragenlijst, vier prenatale huisbezoeken en zes tot tien postnatale huisbezoeken tot de leeftijd van 2 jaar

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals
  • Draagvlak, betrokkenheid van en voorlichting over het (preventieve) karakter van de methode aan ketenpartners

Deze interventie wordt verzorgd door NCJ

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven van het RIVM