Veilig groot worden

Gezondheid

Doel en verwacht resultaat

Het bewerkstelligen dat ouders daar waar nodig effectieve veiligheidsmaatregelen nemen in en om het huis, waardoor ongevallen (zoals vallen van hoogte, wiegendood, verbrandingen en vergiftigingen) bij hun kinderen voorkomen worden.

Beschrijving

Veilig groot worden is een preventiemethodiek gericht op het voorkomen van ongelukken bij kinderen van 0-4 jaar. Veilig groot worden is een combinatie van mondelinge, schriftelijke en digitale voorlichting en wordt gedragen door de jeugdgezondheidszorg, kraamzorg en verloskundigen. De aanpak is gefaseerd en sluit aan bij de ontwikkeling van het kind.

Uitgevoerd door

Professionals in de geboortezorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg

Duur en intensiteit

Schriftelijke en digitale basisvoorlichting aan ouders en uitvoerend professionals en op drie momenten mondelinge vooorlichting door uitvoerend professionals zelf

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Beschikbaarheid schriftelijke en digitale voorlichtingsmaterialen
  • Ouders die gebruik maken van de diensten van de uitvoerend professionals

Deze interventie wordt verzorgd door VeiligheidNL

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven van het RIVM