Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD)

Opgroeien en opvoeden

Doel en verwacht resultaat

Het bekrachtigen en bevorderen van sensitief opvoedgedrag (positief ouderschap) van opvoeders, met als einddoel het bevorderen van positieve interacties tussen opvoeder en kind en het voorkomen (preventief) of verminderen (curatief) van gedragsproblemen bij kinderen tot 6 jaar. Opvoeders zijn in staat grenzen te stellen en lastig kindgedrag te reguleren.

Beschrijving

VIPP-SD is een gedragsinterventie voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 6 jaar. Het programma wil gedragsproblemen voorkomen of verminderen door opvoedingsvaardigheden van ouders te versterken, met aandacht voor positieve interactie en sensitieve disciplineringstrategieën. Dit gebeurt in 6 huisbezoeken door middel van feedback op video-opnamen van interacties tussen ouder en kind.

Uitgevoerd door

Getrainde VIPP-SD ondersteuners voor lichte hulp en ondersteuning of GGZ-instellingen

Ook geschikt voor

Pleegkinderen, pleegouders

Duur en intensiteit

Zeven tweewekelijkse huisbezoeken van 2 uur

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Akkoord van ouders voor maken van beeldmateriaal
  • Gebruik geschikte materialen en apparatuur
  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals
  • Flexibiliteit in moment huisbezoeken

Deze interventie wordt verzorgd door Vrije Universiteit Amsterdam

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut