Vlaggensysteem

Opgroeien en opvoeden, seksuele ontwikkeling, (huiselijk) geweld en kindermishandeling

Doel en verwacht resultaat

Het stimuleren van gezond seksueel gedrag en het voorkomen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren.

Beschrijving

De kern van het Vlaggensysteem is het adequaat beoordelen van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag, het bespreekbaar maken van dat gedrag met andere professionele opvoeders en met de kinderen en jongeren zelf en het geven van een adequate pedagogische reactie.

Uitgevoerd door

Professionele opvoeders van instellingen op het gebied van jeugdhulp/jeugdhulpverlening en jeugdgezondheidszorg, scholen en diverse andere organisaties, zoals Veilig Thuis en asielzoekerscentra

Duur en intensiteit

Vijf groepsbijeenkomsten of inzet via individuele begeleiding

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Aanwezigheid en naleving van kwaliteitsbeleid met aandacht voor sociale veiligheid en seksualiteit
  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals
  • Beschikbaarheid van geschikte ruimtes

Deze interventie wordt verzorgd door Movisie (Sensoa is interventie-eigenaar)

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve sociale interventies van Movisie