Voor je het weet zijn ze groOt. Interactief theater over opvoeding, voeding en bewegen.

Gezondheid, opgroeien en opvoeden, taal en migratie

Doel en verwacht resultaat

Ouders voelen zich versterkt in hun opvoedvaardigheden om hun kinderen gezonde voedings- en beweeggewoonten aan te leren. Ze passen minimaal één van de aangereikte opvoedvaardigheden toe in hun thuissituatie.

Beschrijving

Voor je het weet zijn ze groOt is een ouderbijeenkomst over opvoeding, voeding en beweging, waarin interactieve theaterscenes en groepsbesprekingen met elkaar afgewisseld worden. Opvoeding rond de thema's beeldschermgebruik (computeren, tv kijken, etc.), actief (buiten)spelen, ontbijten en snoepen/snacken/gezoete dranken staat centraal.

Uitgevoerd door

Professionele acteurs of gespreksleiders van de Nieuwe Lichting Theatercollectief of een door hen getrainde theatergroep

Betrokken partners

GGD, school, kinderopvang, peuterspeelzaal, voorschool

Ook geschikt voor

Ouders van kinderen die onvoldoende bewegen en ongezond eten, ouders die Nederlandse taal niet goed beheersen

Duur en intensiteit

Eén ouderbijeenkomst

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Inzet van professionele acteurs of gespreksleiders van de Nieuwe Lichting Theatercollectief of door hen getrainde theatergroep
  • Bij voorkeur inzet in breder leefstijlprogramma
  • Gebruik geschikte ruimte
  • Draagvlak voor werven van ouders bij de organisatie die de interventie inzet

Deze interventie wordt verzorgd door GGD Amsterdam

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven van het RIVM