SamenStarten

Gezondheid, opgroeien en opvoeden, psychische gezondheid en ggz

Doel en verwacht resultaat

Het bevorderen van de psychosociale ontwikkeling van kinderen door het inventariseren van de risico- en beschermende factoren, het volgen van de opvoedingssituatie, het bekrachtigen van de ouderlijke competenties (kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen) en toeleiding naar zorg op maat die het beste past bij de gezinsbehoeften. Ook de samenwerking binnen de zorgketen wordt versterkt.

Beschrijving

SamenStarten wordt toegepast door jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen om de psychosociale ontwikkeling van kinderen vanaf de geboorte te ondersteunen. Kenmerkend is de samenwerking tussen partners in het brede jeugddomein, een specifiek gespreksprotocol en het stapsgewijze volgsysteem. SamenStarten wordt binnen de JGZ toegepast tijdens de contactmomenten voor kinderen tot vier jaar oud.

Uitgevoerd door

JGZ-professionals

Betrokken partners

Partners in het brede sociale domein

Duur en intensiteit

Inzet tijdens de contactmomenten van de JGZ in de periode van 0- 4 jaar

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals
  • Gebruik geschikte materialen en apparatuur
  • Een goede samenwerking met en betrokkenheid van de samenwerkingspartners uit het brede sociaal domein (waaronder de betreffende gemeente)

Deze interventie wordt verzorgd door NCJ

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven van het RIVM