VoorleesExpress

Taal en migratie, lage SES, onderwijsachterstanden

Doel en verwacht resultaat

Het stimuleren van de lees- en taalontwikkeling van kinderen met een taalachterstand. VoorleesExpress verrijkt de taalomgeving van kinderen en bevordert de taalvaardigheid.

Beschrijving

De VoorleesExpress leest voor aan kinderen (2 tot en met 8 jaar) met een taalachterstand. Ouders worden gedurende 20 wekelijkse huisbezoeken gestimuleerd en begeleid om het voorlezen over te nemen en de taalomgeving te verrijken.

Uitgevoerd door

Vrijwilligers bij een lokale uitvoerende organisatie

Betrokken partners

Coördinator, VoorleesExpress

Specifiek gericht op

Kinderen die moeite hebben met Nederlandse taal en/of een taalarme thuisomgeving hebben

Duur en intensiteit

20 wekelijkse huisbezoeken van een uur in een half jaar

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Voldoen aan kwaliteitseisen VoorleesExpress voor de uitvoering
  • Aanstellen projectleider en coördinatoren
  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend vrijwilligers

Deze interventie wordt verzorgd door Stichting VoorleesExpress

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut