Zwanger, bevallen, een kind (ZBK)

Opgroeien en opvoeden, gezondheid

Doel en verwacht resultaat

Het zorgen voor een gezonde ontwikkeling van het (ongeboren) kind door fysieke, psychische en psychosociale problemen bij (aanstaande) ouders te voorkomen.

Beschrijving

Zwanger, bevallen, een kind is een universele preventieve interventie voor aanstaande ouders. De interventie is bedoeld voor alle zwangeren en hun partners (of andere nauw betrokkenen) vanaf 20 weken zwangerschap. De interventie biedt een combinatie van zwangerschapsbegeleiding, voorbereiding op de bevalling en voorbereiding op het ouderschap.

Uitgevoerd door

Een organisatie die zich inzet voor jeugd(gezondheids)zorg of jeugdpreventie. Voorbeelden zijn GGD-en, Ouder en Kind Centra, Centra voor Jeugd en Gezin, gezondheidscentra of opvoedpoli’s.

Betrokken partners

Stichting Babywerk

Duur en intensiteit

Tien wekelijkse groepsbijeenkomsten van 2 uur

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals
  • Zorgdragen voor tussentijdse evaluaties en eindevaluaties met de deelnemers en communicatie daarover met de beheerorganisatie ZBK
  • Aanwezigheid van een multidisciplinair team van docenten
  • Gebruik van geschikte materialen, ruimte en apparatuur
  • Deelname van maximaal 8 ouderparen (of andere betrokkenen) per cursus

Deze interventie wordt verzorgd door Stichting Babywerk

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven van het RIVM