Kaleidoscoop

Opgroeien en opvoeden, lage SES, taal en migratie, onderwijsachterstanden

Doel en verwacht resultaat

Het voorkomen en verminderen van onderwijsachterstanden door stimulering van de brede ontwikkeling van jonge kinderen op de sleutelervaringen (ontwikkelingsgebieden), met specifieke aandacht voor taalontwikkeling.

Beschrijving

Kaleidoscoop is een educatief programma voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar, afgeleid van het Amerikaanse High/Scope programma. Het wordt uitgevoerd in een doorgaande lijn van de peuterspeelzaal naar groep 1 en 2 van de basisschool.

Uitgevoerd door

Pedagogisch medewerkers van kindercentra en leerkrachten van groep 1 tot en met 2 van het basisonderwijs

Betrokken partners

Ouders, pedagogisch coach, leidinggevenden.

Specifiek gericht op

Kinderen in achterstandssituaties

Duur en intensiteit

Centrumgericht programma (vijf dagen per week) van het kindercentrum tot en met groep 2 van de basisschool

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Kinderen in kindercentra nemen minimaal vier dagdelen (of 12 uur) per week deel aan het programma
  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals (voldoen aan eisen van certificering, in bezit zijn van een VVE-certificaat van Kaleidoscoop)
  • Organisatorische randvoorwaarden die Kaleidoscoop hanteert, zijn geregeld.
  • Samenwerking tussen kindercentrum en basisschool ten behoeve van doorgaande lijn van ontwikkeling
  • Aanstellen van een lokale Kaleidoscoop coördinator

Deze interventie wordt verzorgd door Nederlands Jeugdinstituut (Nji)

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut