Betere Start

(Huiselijk) geweld en kindermishandeling, opgroeien en opvoeden, onderwijsachterstanden

Doel en verwacht resultaat

Het voorkomen van recidive door gedetineerde moeders en gedragsproblemen - waaronde later delinquent gedrag- bij hun kinderen door de criminogene en beschermende factoren die aan beide ten grondslag liggen te beïnvloeden. Moeders zijn gemotiveerd om hun kinderen 'een betere start' te geven. Er is een goede overgang van detentie naar thuisomgeving.

Beschrijving

Betere Start is bedoeld voor (ex-) gedetineerde moeders rond het einde van hun detentie, gedurende de overgang van detentie naar een thuisomgeving waar zij weer de zorg voor hun jonge kinderen zullen gaan dragen. De motivatie van moeders om kun kinderen een ‘betere start’ te geven is het uitgangspunt van de interventie. Tegen het einde van hun detentie nemen de moeders deel aan 14 wekelijke groepssessies van twee uur waarin wordt gewerkt aan het versterken van cognitieve en gedragsmatige vaardigheden.

Uitgevoerd door

Gespecialiseerde hulp

Betrokken partners

Penitentiaire inrichtingen

Specifiek gericht op

Gedetineerde moeders

Duur en intensiteit

Veertien wekelijkse groepssessies van twee uur, na detentie vier individuele huisbezoeken

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals (inclusief vereiste certificering en het volgen van het protocol)
  • Organisatorische randvoorwaarden zijn geregeld
  • Betrokkenheid en akkoord penitentiaire inrichtingen en management van uitvoerende organisatie
  • Gebruik geschikte materialen, ruimte en apparatuur

Deze interventie wordt verzorgd door Universiteit Utrecht

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut