Piramide

Opgroeien en opvoeden, taal en migratie, lage SES, taal en migratie

Doel en verwacht resultaat

Het optimaliseren van een brede ontwikkeling bij jonge kinderen in een veilige omgeving en een positief educatief klimaat. Onderwijsachterstanden worden vroegtijdig opgespoord, voorkomen en/of verminderd.

Beschrijving

Piramide is een educatieve aanpak voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, bij gastouders en in groep 1 en 2 van het basisonderwijs. Via 11 thema's wordt een brede ontwikkeling gestimuleerd. Er wordt een basis gelegd voor zelfsturing en leerprocessen op school en het voorkomen of inlopen van achterstanden door voor- en vroegschoolse educatie.

Uitgevoerd door

Gecertificeerde pedagogisch medewerkers, leidsters, leerkrachten en tutoren op VVE-locaties

Specifiek gericht op

Kinderen in achterstandssituaties

Ook geschikt voor

Asielzoekers, vluchtelingen

Duur en intensiteit

Centrumgericht VVE-programma van minimaal een jaar

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Doorgaande lijn van kindercentrum naar basisschool
  • Gebruik geschikte materialen, ruimte en apparatuur
  • Ouderbetrokkenheid
  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals
  • Kwaliteitsindicatoren die door de Inspectie van het onderwijs beoordeeld worden bij Voor- en Vroegschoolse educatie moeten van voldoende kwaliteit zijn. Zie werkinstructie toezichtkader voor- en vroegschoolse educatie: VVE-locaties (2014).

Deze interventie wordt verzorgd door De Rolf Groep

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut