Negen maanden niet

Gezondheid, opgroeien en opvoeden

Doel en verwacht resultaat

De deelnemende zwangere vrouwen hebben meer kennis over de schadelijke effecten van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap, zijn gemotiveerd om te stoppen met alcoholgebruik en hebben daar een plan voor bedacht. Hiermee wordt onherstelbare schade bij het ongeboren kind voorkomen.

Beschrijving

Alcohol vrij zwanger is een online advies-op-maat programma met als doel zwangere vrouwen te laten stoppen met het gebruiken van alcohol. Via het online programma krijgen zwangere vrouwen die alcohol gebruiken op drie momenten in hun zwangerschap inzicht in de effecten van alcoholgebruik op de foetus en feedback op hun motivatie om te blijven drinken of om te stoppen.

Uitgevoerd door

Basisvoorzieningen (verloskundigen, gynaecologen, huisartsen)

Specifiek gericht op

Zwangere vrouwen die alcohol gebruiken, ongeacht de hoeveelheid

Duur en intensiteit

Online advies-op-maat programma op drie momenten tijdens de zwangerschap

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Bij voorkeur start de interventie vóór de twaalfde week van zwangerschap
  • Moeders beheersen Nederlandse taal, hebben toegang tot internet en beschikken over voldoende internetvaardigheden.

Deze interventie wordt verzorgd door Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP)

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut