Basic Trustmethode

Opgroeien en opvoeden, psychische gezondheid en ggz

Doel en verwacht resultaat

Gedrags- enof emotionele problemen van het kind zijn afgenomen. Het kind heeft een veilige gehechtheidsrelatie met de ouders/opvoeders ofwel voldoende basisvertrouwen.

Beschrijving

De Basic Trustmethode is een kortdurende interventie voor kinderen van 2 t/m 12 jaar met (ernstige) gedrags- en/of emotionele problemen en hun (professionele) opvoeders, waarbij tevens sprake is van problemen in de gehechtheidsrelatie. De hulpverlening betsaat uit acht tot twaalf sessies waarin - met behulp van videofeedback - wordt gewerkt aan het terugdringen van de problemen door middel van versterking van de gehechtheidsrelatie.

Uitgevoerd door

Gespecialiseerde hulp

Ook geschikt voor

Pleeggezinnen, adoptiegezinnen, ouders en/of kinderen waarbij sprake is van emotionele problemen, gedragsproblemen en/of hechtingsproblematiek

Duur en intensiteit

Acht tot twaalf sessies

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals
  • Aanwezigheid van goede structuur voor ketenzorg
  • Gebruik geschikte materialen, ruimtes en apparatuur

Deze interventie wordt verzorgd door Basic Trust

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut