B-Fit

Gezondheid

Doel en verwacht resultaat

Het voorkomen en stabiliseren van de groei van overgewicht onder kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 18 jaar. Kinderen hebben kennis van gezonde voeding en gezond bewegen. Kinderen zijn zich ervan bewust dat fit zijn niet alleen goed voor je is, maar het vooral ook leuk is om mee bezig te zijn.

Beschrijving

B-Fit is een integraal, meerjarig (2-3 jaar), programma gericht op het voorkomen van overgewicht onder jeugdigen van 2 tot en met 18 jaar. Het programma bestaat uit drie varianten gericht op een leeftijdscategorie, zoals bijvoorbeeld de categorie peuters van 2-4 jaar. Het programma wordt uitgevoerd door medewerkers van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen.

Uitgevoerd door

Door Gelderse Sportfederatie opgeleide B-Fit coach die meerjarig verbonden is

Betrokken partners

Peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, basisschool en lokale partners zoals sportaanbieders, gezondheidscentra en GGD-en

Ook geschikt voor

Kinderen met overgewicht

Duur en intensiteit

Integraal meerjarig programma

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Gedeelde visie bij de basisvoorziening waar de interventie wordt uitgevoerd
  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals (door Gelderse Sportfederatie opgeleide B-Fit coach die meerjarig verbonden is)

Deze interventie wordt verzorgd door Gelderse Sport Federatie

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven van het RIVM