Families First

(Huiselijk) geweld en kindermishandeling, opgroeien en opvoeden

Doel en verwacht resultaat

Het oplossen van de aanwezige crisis en het vergroten van de veiligheid in het gezin, teneinde een uithuisplaatsing van een of meer van de kinderen te voorkomen. De gedragsproblemen van de jeugdigen zijn verminderd en de competenties van de gezinsleden zijn vergroot. De ervaren opvoedingsbelasting bij de ouders is verminderd en de opvoedingsvaardigheden van de ouders zijn verbeterd. De gezinsleden maken meer gebruik van hun sociale netwerk.

Beschrijving

Families First is intensieve crisishulp aan gezinnen met als doel om het gezin bij elkaar te houden en uithuisplaatsing van één of meer kinderen te voorkomen. De veiligheid van de kinderen staat voorop. De hulp sluit aan bij de behoeften van het gezin en is gericht op het vergroten van de competenties van gezinsleden door middel van het versterken van datgene wat goed gaat en het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Uitgevoerd door

Gespecialiseerde hulp

Specifiek gericht op

Gezinnen in acute crisissituatie en/of dreigende uithuisplaatsing

Ook geschikt voor

Multiprobleemgezinnen

Duur en intensiteit

Vier tot vijf keer per week hulp van Families First gedurende vier tot zes weken met een 7x 24 uurs bereikbaarheid

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals (met vereiste kwalificaties en bereikbaarheid)
  • Gegevensaanlevering voor kwaliteitstoetsing
  • Betrokkenheid teamleider bij halfjaarlijkse bespreking over resultaten kwaliteitstoetsing
  • Afsluiten van contract met de sublicentiehouder van Families First, Van Montfoort in Woerden

Deze interventie wordt verzorgd door Adviesbureau Van Montfoort B.V.

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut