Ouder-baby interventie

Psychische gezondheid en ggz, opgroeien en opvoeden, (huiselijk) geweld en kindermishandeling

Doel en verwacht resultaat

Het verbeteren van de kwaliteit van de interactie tussen depressieve moeders en hun baby met als uiteindelijk doel het voorkomen dat het kind op latere leeftijd zelf psychosociale problemen ontwikkelt. Moeder heeft een verbeterde sensitieve responsiviteit, de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind is verbeterd en de veilige gehechtheid bij het kind wordt versterkt.

Beschrijving

De Ouder-baby interventie is een (geïndiceerde) preventieve interventie, gericht op depressieve moeders met een jong kind (tot en met 12 maanden). Doel is het verbeteren van de interactie tussen moeder en kind en de sensitieve responsiviteit van de moeder. Bij de interventie wordt aan de hand van video-opnamen aan de ouders stapsgewijs geleerd welke signalen je kunt zien, hoe je daarop kunt reageren en hoe je op een plezierige manier contact maakt met je kind. Ook worden praktische opvoedingsadviezen gegeven.

Uitgevoerd door

Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige bij ggz-instelling

Betrokken partners

Partner, andere belangrijke personen uit netwerk moeder

Specifiek gericht op

Depressieve moeders

Ook geschikt voor

Migranten

Duur en intensiteit

Begeleiding via 8 tot 10 huisbezoeken

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals bij ggz-instelling (volgen van training bij Dimence)

Deze interventie wordt verzorgd door Dimence, Team Preventie Hanzestreek

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven van het RIVM