Parent-Child Interaction Therapy (PCIT)

Opgroeien en opvoeden, psychische gezondheid en ggz, (huiselijk) geweld en kindermishandeling

Doel en verwacht resultaat

Het verminderen van de ernstige gedragsproblemen bij het kind door de opvoedingsvaardigheden van de ouders te vergroten en de kwaliteit van de ouder-kind relatie te verbeteren. De ernstige gedragsproblemen van het kind en de (ervaren) stress bij ouders zijn verminderd, de fysieke mishandeling stopt.

Beschrijving

Parent-Child Interaction Therapy is een geprotocolleerd behandelprogramma voor kinderen van 2-7 jaar met gedragsproblemen en hun ouders. Door het vergroten van de opvoedingsvaardigheden van de ouders beoogt de interventie de gedragsproblemen bij kinderen en de stress van ouders te verminderen.

Uitgevoerd door

Psychologen en (psycho)therapeuten vanuit de gespecialiseerde hulp

Specifiek gericht op

Kinderen met ernstige gedragsproblemen en hun ouders die opvoedingsproblemen ervaren

Ook geschikt voor

Pleeggezinnen, gezinnen waar sprake is van fysieke kindermishandeling, multiprobleemgezinnen

Duur en intensiteit

Geprotocolleerd behandelprogramma van 9 tot 20 weken

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals (volgen van speciaal voor PCIT ontwikkeld opleidingstraject inclusief certificering)
  • Organisatorische randvoorwaarden zijn geregeld
  • Gebruik van geschikte materialen, ruimtes en apparatuur

Deze interventie wordt verzorgd door De Bascule

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut