Armoede en gezondheid van kinderen

Schulden en armoede, gezondheid, lage SES

Doel en verwacht resultaat

Het terugdringen van deprivaties die samenhangen met de gezondheid van kinderen. Het gezondheidsrisico van het kind is minder groot geworden door de financiële verstrekking aan het gezin.

Beschrijving

De interventie is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar bij wie een gezondheidsrisico is gesignaleerd dat samenhangt met geldgebrek in het gezin. 'Armoede en gezondheid' bestaat uit vier stappen: signalering door een consultatiearts, vervolgcontact over de ontwikkeling van het kind in relatie tot de financiële situatie van het gezin, toeleiding naar de gemeentelijke sociale dienst voor het verstrekken van middelen en het nazorgcontract.

Uitgevoerd door

Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en gemeentelijke consulenten/klantmanagers (afdeling Sociale Zaken)

Betrokken partners

Voorzieningen die een signalerende rol hebben

Duur en intensiteit

Uitvoeren van vier stappen: signaleren, adviseren, verstrekken en nazorg

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Uitvoerend medewerkers van enerzijds JGZ en anderzijds de gemeente leren elkaars organisatie en werkwijzen kennen, gaan vertrouwen op elkaars kennis en competenties en werken goed met elkaar samen
  • Inbedding in totale aanbod van gemeente
  • Aanwezigheid van werkafspraken en werkinstructies
  • Zie ook de interventiehandleiding waar alle randvoorwaarden uitvoerig beschreven worden.

Deze interventie wordt verzorgd door GGD West-Brabant

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven van het RIVM