Beweeg Wijs

Gezondheid

Doel en verwacht resultaat

Kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar bewegen meer en op een ontwikkeling stimulerende wijze bij de professionele kinderopvang en in de thuissituatie. In de praktijk levert dat een verbeterde motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling en het terugdringen van (dreigend) overgewicht op.

Beschrijving

Beweeg Wijs bevordert de lichamelijke activiteit van kinderen van 2-12 jaar in de kinderopvang, het reguliere en speciale basisonderwijs en de naschoolse opvang door spel- en beweegmogelijkheden te verbeteren. Er worden speelzoners ingericht, voldoende speelmaterialen en spelletjes klaargezet, speelbegeleiders ingezet en kinderen uit groep 7/8 opgeleid tot junior coaches die dagelijks op het plein beschikbaar zijn.

Uitgevoerd door

Kinderopvang

Betrokken partners

Buurt, sportverenigingen

Duur en intensiteit

Integraal centrumgericht programma met beweegteam

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals (o.a. volgen opleiding Beweeg Wijs)

Deze interventie wordt verzorgd door Beweeg Wijs

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven van het RIVM