Coach je kind

Taal en migratie, lage SES, opgroeien en opvoeden

Doel en verwacht resultaat

Het versterken van opvoedvaardigheden en zelfvertrouwen bij ouders zodat dit leidt tot een positieve sociaal-emotionele ontwikkeling en verminderd probleemgedrag bij kinderen. Opvoedingsonzekerheid en opvoedingsonmacht van ouders is verminderd.

Beschrijving

Coach je kind biedt opvoedingsondersteuning aan Turkse en Marokkaanse ouders met een kind van 0-23 jaar. Doel is vermindering van opvoedingsonzekerheid en opvoedingsonmacht door het versterken en ontwikkelen van opvoedcompetenties.

Uitgevoerd door

Gezinscoaches bij instellingen voor lichte jeugdhulp en ondersteuning

Specifiek gericht op

Turkse en Marokkaanse ouders met een kind van 0 tot 23 jaar

Ook geschikt voor

Migranten

Duur en intensiteit

24 coachingsmomenten gedurende 6 tot 12 maanden

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • De coach heeft een pedagogische achtergrond en komt uit dezelfde etnische groep als ouders, waardoor begeleiding ook in de eigen taal kan plaatsvinden
  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals en hun leidinggevenden (o.a. het volgen van de opleiding gezinscoach volgens de methode 'Coach je kind')

Deze interventie wordt verzorgd door Stichting interculturele Participatie en Integratie

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut