Communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen

Opgroeien en opvoeden, gezondheid

Doel en verwacht resultaat

Het versterken van het welbevinden (emotionele veiligheid) en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar in kindercentra door de interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers te vergroten.

Beschrijving

Communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen' is een integrale video-interactie, gericht op kinderen van 0-12 jaar die gebruikmaken van de kinderopvang en/of onderwijs. Tijdens verzorgingsmomenten, activiteiten, spelondersteuning en andere dagelijkse routines maken pedagogisch medewerkers video-opnames van 5-10 minuten waarop andere medewerkers vervolgens reflecteren.

Uitgevoerd door

Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang

Duur en intensiteit

Centrumgericht programma

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Samenhangend beleid en pedagogische visie in organisatie
  • Gebruik geschikte materialen, locatie en apparatuur
  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals

Deze interventie wordt verzorgd door Lucie de Jong Training en Advies

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut