BoekStart/BoekenPret

Taal en migratie, lage SES

Doel en verwacht resultaat

Kinderen hebben door toedoen van het programma een betere taalvaardigheid en een positieve leesmotivatie. De materiële leesomgeving is verbeterd, er is sprake van interactief voorlezen en het voorleesgedrag van ouders is positief beïnvloed.

Beschrijving

Boekstart/Boekenpret is een leesbevorderingsprogramma voor kinderen van 0-6 jaar. Het project streeft ernaar de leescultuur die kinderen omgeeft te bevorderen, waardoor uiteindelijk de taalontwikkeling en het leesgedrag van deze kinderen gestimuleerd wordt.

Uitgevoerd door

School, kinderopvang, bibliotheek

Betrokken partners

Gemeente, consultatiebureau, thuiszorg

Ook geschikt voor

Laaggeschoolde gezinnen en laaggeletterde ouders

Duur en intensiteit

500 voorleesuren in 6 jaar

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Gebruik geschikte materialen, locatie en apparatuur
  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals
  • Dragen van Boekstartkeurmerk
  • Aantrekkelijke, uitnodigende en gevarieerde leescollectie en leesomgeving
  • Ouderbetrokkenheid en leesbevorderingsnetwerk

Deze interventie wordt verzorgd door Sardes, landelijke coördinatie ligt bij Rijnbrink

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut