Home-Start

Opgroeien en opvoeden

Doel en verwacht resultaat

Ouders voelen zich meer competent in hun rol als opvoeder door toename van kennis, inzicht en vaardigheden. Ook is de ervaren steun van het sociale netwerk van het gezin versterkt. Het ontstaan van emotionele problemen en gedragsproblemen bij kinderen kan hiermee worden voorkomen.

Beschrijving

Home-Start is een laagdrempelig, preventief programma waarin getrainde vrijwilligers ouders helpen hun opvoedvaardigheden en sociale netwerk te versterken.

Uitgevoerd door

Vrijwilligers werkend vanuit vrijwilligersorganisaties, welzijnsorganisaties, jeugdhulpaanbieders en jeugdgezondheidszorg

Betrokken partners

Voorzieningen in de wijk

Ook geschikt voor

Ouders met alledaagse opvoedvragen, ouders die weinig steun ervaren vanuit hun omgeving, ouders die zich niet voldoende competent voelen

Duur en intensiteit

Dagdeel per week gedurende enkele maanden tot anderhalf jaar

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Draagvlak bij de gemeente en geloof in de visie en werkwijze van de interventie
  • Een geschikte organisatie die Home-Start kan uitvoeren en voldoet aan de criteria en voorwaarden zoals beschreven in het Handboek (zoals o.a. het hebben van een vrijwilligersbeleid, privacy beleid en zich willen houden aan de licentievoorwaarden)
  • Gelijkwaardige relatie tussen ouder en vrijwilliger.
  • Een organisatie en coördinatoren die geloven in de visie en werkwijze van (het internationale programma) Home-Start en dit uitvoeren zoals omschreven in het Handboek.

Deze interventie wordt verzorgd door Vereniging Humanitas

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut