HouVast, stut en steun voor gezinnen van ouders met een LVB

(Licht) verstandelijke beperking, opgroeien en opvoeden

Doel en verwacht resultaat

Ouders in staat stellen - met hulp van het netwerk en/of professionals - hun kinderen veilig en 'goed genoeg' op te voeden. De opvoedvaardigheden zijn dusdanig vergroot dat - waar nodig met aanvullende steun vanuit het netwerk en/of professionele hulp- de kinderen de zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben.

Beschrijving

HouVast is een ambulant zorgaanbod voor ouders met een licht verstandelijkee beperking (LVB) die opvoedproblemen hebben of dreigen te krijgen. Het doel is dat de ouders in staat zijn om hun kinderen veilig en 'goed genoeg' op te voeden. Hiertoe wordt gemiddeld twee uur per week gewerkt aan acceptatie van hulp, het bouwen van een steunend netwerk en het vergroten van opvoedvaardigheden.

Uitgevoerd door

Zorgaanbieders en professionals in wijkteams

Specifiek gericht op

Gezinnen van ouders waarvan ten minste één ouder een licht verstandelijke beperking (LVB) heeft

Duur en intensiteit

2 tot 3 uur per week gedurende 6 tot 12 maanden

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Organisatorische randvoorwaarden voor garantie 24-uurs beschikbaarheid (mobiele telefoon, laptop, internettoegang)
  • Voldoen aan de vereiste caseload, 24-uurs beschikbaarheid en invulling van de uren van HouVast-medewerker
  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals

Deze interventie wordt verzorgd door Expertisecentrum William Schrikker

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut