Intensief Ambulante Gezinsbegeleiding (IAG)

Opgroeien en opvoeden, (huiselijk) geweld en kindermishandeling, gezondheid

Doel en verwacht resultaat

Het thuis kunnen blijven wonen van kinderen in het gezin of het opnieuw thuis kunnen wonen. De gedragsproblemen van het kind/de kinderen zijn verminderd, de ouders ervaren minder opvoedingsbelasting, hun opvoedingsvaardigheden zijn vergroot en het gezin heeft een sociaal netwerk en maakt daar gebruik van.

Beschrijving

Deze interventie is gericht op gezinnen met kinderen van elke leeftijd die meerdere en complexe problemen hebben en veelal moeilijk toegankelijk zijn voor hulpverleners. Het hoofddoel van IAG is dat de kinderen thuis in het gezin kunnen blijven wonen of opnieuw thuis kunnen wonen. Deze thuissituatie voorziet in de minimale basiszorg waarbij sprake is van de juiste omstandigheden en die daarmee ook voldoende veilig is.

Uitgevoerd door

Gezinsbehandelaren vanuit gespecialiseerde jeugdhulp

Specifiek gericht op

Gezinnen met kinderen die meerdere en complexe problemen hebben

Duur en intensiteit

Behandeling van gemiddeld vijf maanden met twee keer per week een huisbezoek

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Uitvoeren van de methodiek zoals beschreven en bedoeld in de methodiekhandleiding
  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals
  • Organisatorische randvoorwaarden zijn geregeld
  • Gebruik geschikte materialen, ruimtes en apparatuur

Deze interventie wordt verzorgd door Participatiegroep IAG

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut