Jong geleerd, thuis gedaan

Lage SES, taal en migratie, onderwijsachterstanden

Doel en verwacht resultaat

Het vergroten van de onderwijskansen van deze groep kinderen, door het bevorderen van een ondersteunende en stimulerende leeromgeving thuis en het vergroten van de ouderbetrokkenheid en onderwijsondersteunend gedrag bij de ouders.

Beschrijving

‘Jong geleerd, thuis gedaan’ is een programma voor kinderen van twee tot zes jaar met een taal- en/of ontwikkelingsachterstand en hun ouders. Het programma sluit aan bij de VVE-methode waaraan het kind meedoet. De doelstelling van het programma is het vergroten van de onderwijskansen van deze groep kinderen, door het bevorderen van een ondersteunende en stimulerende leeromgeving thuis en het vergroten van ouderbetrokkenheid en onderwijsondersteunend gedrag bij de ouders. In een traject van twaalf weken worden bij het gezin thuis samen met ouders en kind activiteiten als voorlezen en spelen uitgevoerd, gericht op het actuele VVE-thema.

Uitgevoerd door

Professional en stagiair van welzijnsorganisatie

Betrokken partners

Kinderopvang, school, maatschappelijke voorzieningen

Specifiek gericht op

Kinderen die een VVE-programma volgen en een taal- en/of ontwikkelingsachterstand ten opzichte van leeftijdsgenoten hebben.

Ook geschikt voor

Laagopgeleide ouders. Geschikt voor verschillende culturen.

Duur en intensiteit

Aan VVE-methode aansluitend programma van twaalf wekelijkse huisbezoeken

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals en stagiaires
  • Inbedding van het programma in het beleid van de gemeente en draagvlak onder (voor)scholen
  • Uitvoering in nauwe samenwerking met scholen, crèches en peuterspeelzalen in de wijk, inclusief heldere afspraken met de betrokken pedagogisch medewerker of leerkracht

Deze interventie wordt verzorgd door Jes Rijnland

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut