KopOpOuders

Gezondheid, psychische gezondheid en ggz, opgroeien en opvoeden

Doel en verwacht resultaat

Het bevorderen van het psychosociaal welbevinden van KOPP/KVO-kinderen door het vergroten van de opvoedcompetenties van ouders met psychische en/of verslavingsproblematiek.

Beschrijving

KopOpOuders is een online cursus voor ouders en partners van ouders met psychische en/of verslavingdsproblemen met minimaal één kind in de leeftijd van 1-18 jaar. De cursus is gericht op het bevorderen van het psychosociaal welbevinden van de kinderen door vergroting van de opvoedcompetentie van de ouders.

Uitgevoerd door

Gespecialiseerde hulp

Betrokken partners

Coördinator van KopOpouders van het Trimbos-instituut

Specifiek gericht op

Ouders en partners van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen met minimaal één kind in de leeftijd van 1-18 jaar.

Duur en intensiteit

8 wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur in een gesloten chatbox met zes weken na afronding een terugkombijeenkomst.

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals
  • Licentie deelnemende instelling voor drie jaar voor het geven van de online Kopopouders cursus (in onderlinge overeenstemming wordt deze verlengd)

Deze interventie wordt verzorgd door Trimbos-instituut

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven van het RIVM