LOGO3000

Taal en migratie, onderwijsachterstanden

Doel en verwacht resultaat

Het verkleinen van bestaande woordenschatachterstanden bij jonge kinderen zodat zij succesvol het vervolgonderwijs vanaf groep 1 van het basisonderwijs kunnen volgen.

Beschrijving

LOGO3000 is een interventie voor peuters en kleuters en heeft als doel dat alle kinderen minimaal de 3000 woorden uit de Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters (BAK) kennen voordat ze naar groep 3 gaan. Dit doel wordt bereikt door leerkrachten en pedagogisch medewerksters handvatten te bieden om woordenschatuitbreiding als een routine in te zetten. In drie jaar tijd worden de woorden aangeleerd met behulp van leerkrachtkaarten, woordwebben, praatplaten en de woordkalender.

Uitgevoerd door

Pedagogisch medewerkers bij de kinderopvang

Betrokken partners

Basisschool

Specifiek gericht op

Kinderen met een woordenschatachterstand

Duur en intensiteit

Centrumgericht programma

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Gedurende de dag 15 minuten extra tijd nemen voor korte speelse woordleermomenten/-activiteiten, gekoppeld aan het thema of de andere dagelijkse activiteiten
  • Leidsters/leerkrachten zetten het materiaal in en bieden de woorden volgens de viertakt verantwoord aan

Deze interventie wordt verzorgd door Rezulto Onderwijsadvies BV

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut