Opgroeien met liefde

Opgroeien en opvoeden, seksuele ontwikkeling

Doel en verwacht resultaat

Ouders beter toerusten om hun kinderen seksueel op te voeden.

Beschrijving

Opgroeien met liefde' richt zich op ouders met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar en wil ouders beter toerusten om hun kinderen seksueel op te voeden.

Uitgevoerd door

Professionals van CJG's, GGD'en, kinderopvang en jeugdhulpaanbieders

Duur en intensiteit

Twee groepsbijeenkomsten voor ouders

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals
  • Onderschrijven van de uitgangspunten en doelstellingen van Opgroeien met liefde door de uitvoerende organisatie
  • De in de handleiding opgenomen suggesties en condities met betrekking tot organisatorische randvoorwaarden

Deze interventie wordt verzorgd door Rutgers

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven van het RIVM