B.Slim beweeg meer.eet gezond

Gezondheid, lage SES, taal en migratie, opgroeien en opvoeden

Doel en verwacht resultaat

Het stabiliseren van het percentage kinderen met overgewicht in de B.Slim wijken (1e fase) en uiteindelijk het afnemen van dat percentage (2e fase), door een brede samenwerking in de wijk, aanwezigheid van een breed scala aan activiteiten en het zorgen voor het daadwerkelijk bereiken van allochtone doelgroepen.

Beschrijving

De wijkgerichte meerjarenaanpak wil overgewicht bij kinderen van 0-12 jaar met een lage SES en/of allochtone afkomst voorkomen, vroegtijdig opsporen en terugdringen. Met behulp van sleutelfiguren uit de wijk en een activiteitenplan op maat wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de belevingswereld, wensen en behoeften van de doelgroep en bij bestaande initiatieven in de wijk.

Uitgevoerd door

Professsionals in de wijk (zoals projectmedewerkers gezondheidsbevordering, opbouwwerkers, diëtisten, sportconsulenten / combinatiefunctionarissen, dansdocenten, jeugdverpleegkundigen en maatschappelijk werkers)

Betrokken partners

Organisaties en sleutelfiguren uit de wijk

Specifiek gericht op

Kinderen met een lage SES en/of kinderen van allochtone afkomst

Ook geschikt voor

Zwangere vrouwen

Duur en intensiteit

Meerjarenaanpak met een breed scala aan activiteiten in de wijk

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Sterke regievoerder/coördinator
  • Goed netwerk met alle betrokken samenwerkingspartners
  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals

Deze interventie wordt verzorgd door GGD Midden-Nederland

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven van het RIVM