Opstapje

Opgroeien en opvoeden, taal en migratie, lage SES, onderwijsachterstanden

Doel en verwacht resultaat

Stimuleren van de ontwikkeling van het kind en het bevorderen van de kwaliteit van de ouder-kindinteractie. De kennis en vaardigheden die het kind nodig heeft om in groep 1 goed te kunnen functioneren zijn vergroot, de ouders hebben een meer sensitieve responsieve houding in de interactie met hun kind en het kind is toegeleid naar de voorschoolse educatie.

Beschrijving

Opstapje is een gezinsgericht stimuleringsprogramma in de kinderopvang, waarbij het programma een betere aansluiting op de basisschool bevordert van twee- tot vierjarige kinderen uit achterstanssituaties. Het programma richt zich op het stimuleren van de ontwikkeling van het kind en anderzijds op de bevordering van de kwaliteit van de ouder-kindinteractie.

Uitgevoerd door

Kinderopvang

Specifiek gericht op

Laagopgeleide ouders

Duur en intensiteit

Gezinsgericht stimuleringsprogramma, gedurende twee jaar minimaal twee keer per week

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • De randvoorwaarden zijn terug te vinden in een 'Notitie implementatie Opstapke' op de website www.stapprogramma.nl
  • Uitvoerend organisatie draagt zorg voor organisatorische randvoorwaarden: personeelsbeleid, training en begeleiding van medewerksters (coördinatoren en contactmedewerksters), faciliteiten, inbedding en continuïteit van het programma.
  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals

Deze interventie wordt verzorgd door Nederlands Jeugdinstituut (Nji)

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut