Ouderschap na scheiding

Opgroeien en opvoeden, (huiselijk) geweld en kindermishandeling

Doel en verwacht resultaat

Ouders kunnen op een constructieve wijze met elkaar overleggen en samenwerken in het belang van het kind en de kinderen kunnen onbelast en regelmatig contact hebben met beide ouders.

Beschrijving

Ouderschap Na Scheiding is een vorm van omgangsbemiddeling voor gescheiden ouders van minderjarige kinderen die niet op eigen kracht met elkaar kunnen samenwerken bij de opvoeding van hun kinderen. Met behulp van mediatietechnieken, oplossingsgerichte gesprekstechnieken en motiverende gespreksvoering helpt de interventie ouders om constructiever te overleggen en samen te werken en helpt de interventie kinderen om onbelast contact met beide ouders te hebben.

Uitgevoerd door

Jeugdhulpaanbieders

Betrokken partners

Rechtbank, Raad van de Kinderbescherming, gemeente, advocaten

Specifiek gericht op

Kinderen van 0-18 jaar van ouders die in een vechtscheiding zijn verwikkeld.

Duur en intensiteit

Eén keer per twee weken maximaal 10 gesprekken, over een periode van maximaal een half jaar

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals
  • Gebruik geschikte materialen, ruimtes en apparatuur

Deze interventie wordt verzorgd door Elker Jeugd- en opvoedhulp

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut