Pleegouder-Pleegkind Interventie

Opgroeien en opvoeden, (huiselijk) geweld en kindermishandeling

Doel en verwacht resultaat

Het verbeteren van de relatie tussen pleegouders en hun pleegkinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. De emotionele beschikbaarheid van de pleegouders is vergroot, de ouderschapsvaardigheden en het zelfvertrouwen van pleegouders zijn versterkt, er treedt door een verbeterde relatie reductie van stress op bij de jonge pleegkinderen. De kans op vroegtijdig afbreken van de plaatsing is afgenomen.

Beschrijving

De Pleegouder-Pleegkind interventie is bedoeld om de relatie van pleegouders met hun jonge pleegkind (0-4 jaar) te verbeteren door ze te ondersteunen in het opbouwen van een relatie met het kind. Pleegouders leren met behulp van psycho-educatie en video-opnamen hoe zij het beste met hun pleegkind kunnen omgaan, zodat de kans op voortijdig afbreken van de pleegzorgplaatsing afneemt.

Uitgevoerd door

Pleegzorgwerkers van een pleegzorginstelling/jeugdhulpaanbieder

Ook geschikt voor

Pleegouders en pleegkinderen met symptomen die gerelateerd kunnen worden aan stress

Duur en intensiteit

Zes tweewekelijkse sessies (gemiddelde duur van drie maanden) met inzet van psycho-educatie, video-opnamen en huiswerkopdrachten

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals
  • Supervisie eerste vier jaar begeleid door de initiatiefnemers van de interventie in combinatie met een gedragsdeskundige van de instelling

Deze interventie wordt verzorgd door Dimence, divisie Jeugd en Autisme

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut