Spel aan huis

Opgroeien en opvoeden, taal en migratie, lage SES

Doel en verwacht resultaat

Het stimuleren van een positieve ontwikkeling van kinderen door het stimuleren van spelontwikkeling van kinderen en het verrijken van de spelomgeving, het bieden van opvoedingsondersteuning aan ouders gericht op het versterken van de eigen kracht en betrokkenheid bij de ontwikkeling van hun kinderen, het versterken van het sociale netwerk en het bevorderen van maatschappelijke integratie van gezinnen.

Beschrijving

Spel aan Huis is een preventief programma dat spelstimulering en informele opvoedingsondersteuning biedt aan gezinnen met kinderen in de leeftijd van 1,5 t/m 7 jaar. De spelbegeleiding vindt plaats in de thuissituatie en wordt verzorgd door stagiair(e)s van een (sociaal) pedagogische opleiding.

Uitgevoerd door

Lokale welzijnsorganisatie met taken op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie.

Betrokken partners

Sociaal netwerk, speel-o-theek, voorzieningen in de wijk

Ook geschikt voor

Kinderen met beperkte spelervaring, kinderen uit gezinnen met weinig aandacht voor spel en het stimuleren van de kinderlijke ontwikkeling, kwetsbare gezinnen, moeilijk bereikbare gezinnen

Duur en intensiteit

20 wekelijkse huisbezoeken met speelsessies van gemiddeld twee uur

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Juiste opleiding en attitude van de stagiaires die de spelbegeleiding uitvoeren (inclusief verplichte training en samenwerkingshouding richting ouders)
  • Inbedding van Spel aan Huis in een lokale organisatie en beleid om structurele financiering en uitvoering te waarborgen
  • Lokale coördinator met geoormerkte uren voor Spel aan Huis
  • goodwill van en bekendheid bij het lokale netwerk van voorzieningen en sleutelfiguren.

Deze interventie wordt verzorgd door Stichting Preventief op Maat

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut