Sporen

Opgroeien en opvoeden, lage SES, taal en migratie, onderwijsachterstanden

Doel en verwacht resultaat

Het algemene doel van Sporen is het leggen van een basis voor volwaardige maatschappelijke participatie. Voor de VVE doelgroep betekent dit specifiek het vergroten van de kans op een succesvolle schoolloopbaan op een passend niveau voor ieder kind. Doel voor de ouders is actieve betrokkenheid bij het educatieproces van de kinderen in het centrum. Overkoepelend doel van Sporen is dat alle direct betrokkenen (kinderen, ouders en het team) zichzelf als actief onderdeel van een democratische leer- en leefgemeenschap beschouwen.

Beschrijving

Sporen is een integrale pedagogische aanpak gericht op zowel brede ontwikkelingsstimulering van kinderen van 0-7 jaar als op actieve participatie van hun ouders aan het educatieproces

Uitgevoerd door

Kinderopvang, (voor)school

Specifiek gericht op

Kinderen van 0 tot 7 jaar uit kansarme milieus

Ook geschikt voor

Tweetalige kinderen, alle kinderen ongeacht maatschappelijke achtergrond

Duur en intensiteit

Programma voor- en vroegschoolse educatie (VVE), integraal pedagogisch educatieprogramma met een open aanbod

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • De voor Sporen vastgelegde materiële, sociaal-contextuele, organisatorische en personele randvoorwaarden dienen ingevuld te zijn
  • Voldoen aan de randvoorwaarden voor effectiviteit van VVE-programma’s
  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals

Deze interventie wordt verzorgd door Stichting Pedagogiekontwikkeling 07

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut