Startblokken

Opgroeien en opvoeden, lage SES, taal en migratie, onderwijsachterstanden

Doel en verwacht resultaat

Het vroegtijdig opsporen, voorkomen of verminderen van onderwijsachterstanden van doelgroepleerlingen op het gebied van de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. Betrokkenheid, welbevinden en zelfsturing van de doelgroepkinderen zijn verhoogd (als onderdeel van sociaal-emotionele ontwikkeling). Op taal- en rekenontwikkeling hebben kinderen aan het einde van de onderscheiden periodes significante vooruitgang geboekt.

Beschrijving

Startblokken is een educatieve methode voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Het programma bevordert een brede persoonsontwikkeling bij kinderen van 0 tot 8 jaar. Doel van het programma is om de kansen op schoolsucces te vergroten.

Uitgevoerd door

Kinderopvang

Specifiek gericht op

Kinderen in achterstandssituaties

Ook geschikt voor

Alle kinderen die ook op de groep aanwezig zijn

Duur en intensiteit

Centrumgericht programma

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Volgen criteria voor de voor- en vroegschoolse educatieve programma's met betrekking tot dubbele bezetting in groepen
  • Gebruik geschikte materialen, ruimtes en apparatuur
  • Bij voorkeur minimaal vier dagdelen in de week het programma volgen
  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals (gecertificeerd in Startblokken)

Deze interventie wordt verzorgd door De Activiteit Landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut