Tijd voor Toontje

(Huiselijk) geweld en kindermishandeling, opgroeien en opvoeden

Doel en verwacht resultaat

Het voorkomen of verminderen van de gevolgen van huiselijk geweld bij kinderen tussen 0 en 10 jaar die getuige danwel slachtoffer zijn van huiselijk geweld en het creëren van ruimte/voorwaarden voor een stabiele hechting tussen kinderen en moeders.

Beschrijving

Tijd voor Toontje is een programma voor kinderen van 0 tot 10 jaar en hun moeders in de (vrouwen)opvang, die huiselijk geweld hebben meegemaakt. Met behulp van beeldend materiaal, handpopschildpad Toontje, wordt getracht de veerkracht van kinderen te versterken aan de hand van vier thema's: de kracht van fijne dingen doen, veilig boos zijn, van wie hou je? en herinneringen.

Uitgevoerd door

Gespecialiseerde hulp

Specifiek gericht op

Kinderen van 0-10 jaar in vrouwenopvang die getuige of slachtoffer geweest zijn van huiselijk geweld in het gezin

Duur en intensiteit

Doorlopend groepsaanbod op een vast moment in de week met vier thema's (twee bijeenkomsten per thema)

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Inbedden van programma in de organisatie
  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals
  • Gebruik geschikte materialen, ruimtes en apparatuur

Deze interventie wordt verzorgd door Blijf Groep

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut