CenteringPregnancy

Lage SES, gezondheid, taal en migratie, opgroeien en opvoeden

Doel en verwacht resultaat

Het zorgen voor een goede fysieke en psychosociale gezondheid van moeder en kind en het zorgen voor positieve ervaringen met de zorg rondom zwangerschap en bevalling. Voor de uitvoerders is het doel dat zij zorg leveren in afstemming met de doelgroep en daarbij nauw met hen samenwerken. De combinatie van reguliere medische verloskundige zorg en de kracht van de groep (sociale steun, van elkaar leren, risico's vroegtijdig signaleren) zorgt voor gunstige(re) zwangerschapsuitkomsten.

Beschrijving

CenteringPregnancy is een nieuwe vorm van verloskundige zorg. Zwangeren volgen, samen met andere zwangeren die in dezelfde periode zijn uitgerekend, bijeenkomsten bij de verloskundige. Daarin zijn de individuele medische controles opgenomen, maar is ook specifiek aandacht voor het leren van elkaar, community building en onderlinge steun en empowerment.

Uitgevoerd door

Verloskundigen, huisartsen en gynaecologen

Duur en intensiteit

10 groepsbijeenkomsten in de periode vanaf 12 weken zwangerschap en tot de eerste weken na de bevalling.

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Groepsgrootte van 10-12 zwangeren
  • Gebruik geschikte materialen, locatie en apparatuur
  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals
  • Goede inbedding in eigen organisatie

Deze interventie wordt verzorgd door TNO

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven van het RIVM