TOS behandelgroepen

Opgroeien en opvoeden, taal en migratie, onderwijsachterstanden

Doel en verwacht resultaat

Het verkleinen of inlopen van de achterstand in de spraak- en taalontwikkeling van de kinderen, het verminderen van de communicatieve nood en het communicatief zelfredzamer maken van het kind. De spraak- en taalontwikkeling van het kind wordt meer in balans gebracht met de andere ontwikkelingsgebieden van het kind. Ouders hebben de interactie met hun kind verbeterd.

Beschrijving

TOS behandelgroepen richten zich op peuters van 2 tot 4 jaar met een taalontwikkelingsstoornis en een normale ontwikkeling op andere gebieden. Aan de hand van een multidisciplinaire groepsgerichte en individuele benadering worden de sociaal-communicatieve vaardigheden van de kinderen gestimuleerd waardoor hun taalachterstand verminderd wordt en meer in balans gebracht wordt met de andere ontwikkelingsgebieden.

Uitgevoerd door

Zorgaanbieders die gespecialiseerd zijn op het gebied van onderzoek, zorg en onderwijs voor jeugdigen en volwassenen met een gehoor-, spraak- of taalbeperking

Betrokken partners

Samenwerking met het audiologisch centrum en/of een klinisch linguist

Specifiek gericht op

Peuters van 2 tot 4 jaar met primaire heterogene taalontwikkelingsstoornis (TOS) en een normale ontwikkeling op andere gebieden, en hun ouders

Duur en intensiteit

Multidisciplinarie groepsgerichte en individuele benadering, gedurende twee jaar drie ochtenden in de week en een training voor ouders van zes avonden over de interactie met hun kind

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Aanwezigheid van een multidisciplinair team bestaande uit pedagogisch medewerkers, een logopedist en een orthopedagoog
  • Fysieke omgeving waarin maximaal 10 peuters uitgenodigd kunnen worden tot exploratief (taal)gedrag
  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend proferssionals

Deze interventie wordt verzorgd door NSDSK

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut