Trammelant in Tandenland

Gezondheid, lage SES, taal en migratie

Doel en verwacht resultaat

Het verbeteren van de mondgezondheidsgewoontes bij kinderen en hun ouders, met aandacht voor tandenpoetsen (aantal keer, poetsduur en napoetsen door ouders), aantal eet- en drinkmomenten en controleconsult bij mondzorgprofessional (tandarts of mondhygiënist). Kinderen leren goede mondgezondheidsgewoontes aan waardoor de kans op cariës (de rest van hun leven) wordt geminimaliseerd.

Beschrijving

Trammeland in Tandenland is een mondgezondheidsprogramma voor kinderen van 2-8 jaar en hun ouders. Het programma speelt zich af op school, thuis en bij de professionals. De materialen uit dit programma ondersteunen de kinderen en hun ouders bij het aanleren van goede mondgezondheidsgewoontes, waardoor cariës bij kinderen wordt voorkomen of afneemt.

Uitgevoerd door

Medewerker vanuit de jeugdgezondheidszorg, tandarts, mondhygiënist en leerkracht

Ook geschikt voor

Kinderen met een niet-westerse culturele achtergrond en/of met een lage SES

Duur en intensiteit

Een aantal mondgezondheidslessen, papieren en digitale voorlichting

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Gebruik geschikte materialen, ruimtes en apparatuur
  • juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals
  • De schooldirectie en de leerkrachten kennen de opzet van het programma, staan hier achter en maken ook tijd vrij voor de lessen in het curriculum
  • Aandacht voor mondgezondheid en preventie van mondzorg vanuit jeugdgezondheidszorg en tandartsen

Deze interventie wordt verzorgd door GGD Amsterdam

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven van het RIVM