Veerkracht

(Huiselijk) geweld en kindermishandeling, psychische gezondheid en ggz

Doel en verwacht resultaat

Het realiseren van een veilige situatie voor het kind en het voorkomen of verminderen van negatieve gevolgen van de meegemaakte (traumatische) ervaringen bij het kind. De veerkracht van het kind is versterkt. Ouder kan als opvoeder beter begrijpen wat het kind nodig heeft en is in staat het kind emotionele veiligheid te bieden en het kind te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling.

Beschrijving

Veerkracht is een interventie voor begeleiding van kinderen die met hun ouder(s) in de vrouwen- of de maatschappelijke opvang terechtkomen. Veerkracht is gericht op fysieke en emotionele veiligheid van kinderen en op het versterken van hun veerkracht. Ouders worden ondersteund om een goede opvoeder te zijn. Veerkracht geeft het sociaal netwerk een belangrijke betekenis voor de gezinnen.

Uitgevoerd door

Kind/gezinsbegeleiders bij maatschappelijke opvang- en vrouwenopvangvoorzieningen

Betrokken partners

Organisaties die gespecialiseerde zorg bieden (zoals gespecialiseerde jeugdhulp, jeugdbescherming of traumabehandeling), lokale relevante ketenpartners, de gemeente

Specifiek gericht op

Kinderen tot 18 jaar en hun ouders die ambulante of residentiële begeleiding krijgen van een voorziening voor vrouwenopvang of maatschappelijke opvang

Duur en intensiteit

Begeleiding op maat (aanvullend op regulier begeleidingstraject), gemiddeld twee uur per week gedurende 9 maanden

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals
  • Kindvriendelijk leefklimaat in de opvang
  • Passende visie en beleid van de organisatie op de zorg voor kinderen en gezinnen
  • Goede samenwerking met gemeente en ketenpartners

Deze interventie wordt verzorgd door VanMontfoort

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve sociale interventies van Movisie