Zorgen voor getraumatiseerde kinderen

Opgroeien en opvoeden, psychische gezondheid en ggz, (huiselijk) geweld en kindermishandeling

Doel en verwacht resultaat

Het voorkomen van een voortijdige beëindiging van een plaatsing door de traumasensitiviteit van opvoeders te vergroten. Pleegouders en gezinshuisouders die de training hebben gehad voelen zich door de training beter in staat om getraumatiseerde kinderen in hun gezinnen op te (blijven) vangen en om te gaan met hun vaak moeilijk te hanteren gedrag.

Beschrijving

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen is een training voor opvoeders van een (complex) getraumatiseerd kind (0-18 jaar). Opvoeden met kennis van trauma vergroot het vertrouwen van het kind in eigen capaciteiten, vergroot het gevoel van veiligheid en het gevoel de moeite waard te zijn. Opvoeders leren technieken en vaardigheden om het gedrag en de disfunctionele opvattingen van het kind te veranderen en leren manieren om de eigen opvoedingsstress te verminderen.

Uitgevoerd door

Jeugdhulporganisaties, pleegzorgorganisaties, kinder- en Jeugd ggz-organisaties

Specifiek gericht op

Pleegouders en gezinshuisouders van kinderen die op basis van hun voorgeschiedenis mogelijk getraumatiseerd zijn.

Duur en intensiteit

Acht wekelijkse groepsbijeenkomsten van twee uur

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Gebruik geschikte materialen, ruimtes en apparatuur
  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals (o.a. volgen van tweedaagse Train-de-Trainer)

Deze interventie wordt verzorgd door NCTTSN, vertaling: Leony Coppens en Carina van Kregten

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut