Een kindje krijgen

Gezondheid, opgroeien en opvoeden, lage SES

Doel en verwacht resultaat

Het stimuleren van een gezonde ontwikkeling van het (ongeboren) kind door bij ouders prenatale stress en angst weg te nemen en door de parenting self-efficacy, sociale steun en gezondheidsvaardigheden te stimuleren. Ouders achten zichzelf in staat om voor hun baby te zorgen (self-efficacy), ouders zien belang van sociale steun en ouders weten welke gezondheidsvaardigheden positieve invloed hebben op de ontwikkeling van het kind.

Beschrijving

Een kindje krijgen stimuleert een gezonde ontwikkeling van kinderen, door bij ouders prenatale stress en angst weg te nemen en door geloof in eigen kunnen, sociale steun en gezondheidsvaardigheden te stimuleren.

Uitgevoerd door

Organisaties die zich inzetten voor geboortezorg, jeugd(gezondheids)zorg of jeugdpreventie (zoals GGD’en, CJG’s, sociale wijkteams, POP-poli’s in ziekenhuizen of organisaties die met specifieke doelgroepen werken, zoals licht verstandelijk beperkte ouders, jonge ouders of kwetsbare ouders)

Ook geschikt voor

Kwetsbare ouders, laagopgeleide ouders, laaggeletterde ouders

Duur en intensiteit

Digitale voorlichting van vijf afleveringen van 45-60 minuten

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Aanvullend op en te integreren met face-to-face contact tussen professionals of vrijwilligers en de (aanstaande) ouder en niet ter vervanging daarvan
  • Werken volgens Handreiking Kwetsbare Zwangeren van KNOV (als verloskundige zorg interventie inzet)
  • Voldoende tijd, budget en middelen om zorg te dragen voor lokale implementatie
  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend ambassadeurs (o.a. de training op maat vanuit Babywerk)
  • Gebruik geschikte materialen, ruimtes en apparatuur

Deze interventie wordt verzorgd door Stichting Babywerk

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven van het RIVM