Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ-methodiek)

Gezondheid, taal en migratie, opgroeien en opvoeden, psychische gezondheid en ggz

Doel en verwacht resultaat

Het maken van een gezamenlijke realistische inschatting en beslissing - samen met jeugdige en/of ouder/verzorger - van krachten, zorgbehoeften en ondersteuning, zodat het gezinnen passende, tijdige en effectieve ondersteuning ontvangt en versterkt wordt in hun autonomie, competentie en verbondenheid. De ouder weet wat belangrijk is voor een gezonde en veilige ontwikkeling van het kind, neemt actief deel aan het gezamenlijk inschattingsgesprek en voelt zich gehoord, begrepen, serieus genomen en tevreden over de eigen inbreng.

Beschrijving

Met de GIZ-methodiek maak je in een gesprek samen met ouders en/of jeugdigen een analyse van hun krachten en behoeften. Uit het gesprek komt een gezamenlijke inschatting van de ondersteuning die het beste past bij het gezin: bijvoorbeeld positieve bevestiging, aanvullende zorg of urgente ondersteuning. Deze inventarisatie vormt de basis voor een mogelijk ondersteuningsplan.

Uitgevoerd door

Professionals in de jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp, het onderwijs, de kraamzorg en de kinderpalliatieve zorg

Ook geschikt voor

Laaggeletterde ouders, migranten en kinderen met een beperking.

Duur en intensiteit

Een startinschatting van zorgbehoeften en opstellen van ondersteuningsplan, geïntegreerd in bestaande contactmomenten

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals
  • Aanstellen GIZ-coördinator

Deze interventie wordt verzorgd door NCJ

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven van het RIVM