Mind-Spring: opvoedingsondersteuning

Psychische gezondheid en ggz, taal en migratie, opgroeien en opvoeden

Doel en verwacht resultaat

Het verbeteren van de mentale gezondheid en psychosociale vaardigheden van asielzoekers en vluchtelingen om het ontstaan of verergeren van psychische en psychiatrische klachten te voorkomen en een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het algeheel functioneren ten behoeve van integratie. Asielzoekers en vluchtelingen leren eigen problemen te herkennen en hoe daarmee om te gaan. Zij hebben geleerd zelf hun stress te reduceren en de draad weer op te pakken.

Beschrijving

Mind-Spring is een preventief interventie programma voor vluchtelingen en asielzoekers in hun eigen taal en aansluitend bij hun cultuur. Er zijn twee modules: psycho-educatie en opvoedingsondersteuning. In de module opvoedingsondersteuning staat het opvoeden tussen twee culturen centraal. Het gaat om ondersteuning van de rol als ouder: bewustwording, keuzes maken en zelfevaluatie van de eigen opvoedingsstijl.

Uitgevoerd door

Gespecialiseerde hulp en getrainde vluchteling

Specifiek gericht op

Asielzoekers die in een opvanglocatie verblijven en vluchtelingen met status die zelfstandig in de gemeente wonen

Duur en intensiteit

Preventief interventieprogramma met 6 tot 8 wekelijkse bijeenkomsten van twee uur

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Goed opgeleide trainers (ggz-medewerkers) en peer educators (hoogopgeleide vluchteling)
  • Inbedding Mind-Spring in de ggz
  • Inbedding landelijke taken Mind-Spring
  • Continue uitvoering van toets op kwaliteit en uitvoering

Deze interventie wordt verzorgd door Arq Psychotrauma Expert Groep

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven van het RIVM